Al·lèrgògens

D’acord amb el que disposa el Reial decret 126/2015, de 27 de febrer, pel qual s’aprova la norma general relativa a la informació alimentària dels aliments que es presenten sense envasar per a la venda al consumidor final i a les col·lectivitats, dels envasats en els llocs de venda a petició del comprador,  i dels envasats  pels titulars del comerç al detall, informem el consumidor amb caràcter previ al lliurament del producte que la producció es realitza en un mateix àmbit, i que no es pot excloure la presència accidental d’altres ingredients al·lèrgens o traces dels ingredients associats que poden aparèixer durant la fabricació del producte pels nostres proveïdors o durant la manipulació del producte als nostres propis establiments. Per això, la identificació d’al·lèrgens està basada exclusivament en la informació subministrada pels nostres proveïdors sobre els ingredients que componen el plat, no en el procés d’elaboració. 

Quadre d'al·lèrgens