Sushibo ofereix sushi tradicional amb toc mediterrani a Barcelona, però d'on prové el sushi? quina diferència hi ha entre cada tipus de peça?
Sushibo ofereix sushi tradicional amb toc mediterrani a Barcelona, però d'on prové el sushi? quina diferència hi ha entre cada tipus de peça?
Sushibo ofereix sushi tradicional amb toc mediterrani a Barcelona, però d'on prové el sushi? quina diferència hi ha entre cada tipus de peça?